سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان 
مسئول فرهنگی و اجتماعی 
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی گیلان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علمی و کاربردی گیلان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن کریم 
تدریس 
دانشگاه علمی و کاربردی گیلان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دانش خانواده و جمعیت 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی گیلان 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی گیلان 
مدرس 
 
 
عرفان عملی اسلام 
تدریس 
دانشگاه علمی و کاربردی 
مدرس 
1394/07/01 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 
همکاری 
حوزه علمیه 
استاد راهنما 
1392/07/01 
ادامه دارد 
استاد راهنمای پایان نامه 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
مجوز تدریس سطح 1 
تدریس 
حوزه علمیه گیلان 
مدرس 
1397/06/15 
ادامه دارد 
اصول 1 
اداری 
سازمان اوقاف و امور خیریه 
مسئول فرهنگی و اجتماعی 
1388/12/15 
ادامه دارد 
فرهنگی و اجتماعی